Výtvarná soutěž - Sladký život

Dobrovická muzea / Akce a výstavy / Výtvarná soutěž - Sladký život

Výtvarná soutěž - Sladký život

Pondělí 30. Září 19

Dobrovická muzea společně se ZUŠ Mladá Boleslav pobočka Dobrovice vyhlašují

k 10. výročí otevření Dobrovických muzeí

III. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE – „Sladký život“

pro Základní umělecké školy – STŘEDOČESKÝ KRAJ a PRAHA

 

 

 

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž je určena pro děti a mládež ze Základních uměleckých škol ve věku 5 - 15 let

      v následujících věkových kategoriích:

 • 5-6 let
 • 7-8 let
 • 9-10 let
 • 11-12 let
 • 13-15let
 • handicapovaní výtvarníci (bez věkového omezení)

2. Zadání:  ZÁTIŠÍ na téma a) cukrová řepa, b) cukr, c) cukrovar; nebo kombinace témat

3. Cílem soutěže je:

 • popularizace moderního umění (nefigurativní, abstraktní umění)
 • péče a upevňování společné kulturní tradice prostřednictvím umění
 • umělecké vzdělávání dětí a mládeže, prezentace jejich tvorby.

4. Účastníci soutěže zhotoví 1 plošnou originální práci libovolnou výtvarnou technikou:

kresba, malba, koláž, grafika, fotografie (min. rozměr A3 na fotopapíru)

Rozměry prací  - A4 (210 mm x 297 mm), A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594mm ).

Nepřijímáme trojrozměrné práce.

5. Do soutěže lze přihlásit práci pouze od jednoho autora.

6. Do soutěže mohou být přihlášeny výhradně práce, které dosud nezískaly ceny v jiných soutěžích a výstavách.

7. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou podle přiloženého registračního formuláře:

 • jméno a příjmení autora (pokud rodiče souhlasí, mohou si děti svá díla podepsat na     přední stranu výkresu jménem a příjmením)
 • věk
 • název práce
 • adresa, bydliště, telefonní číslo autora a jeho e-mailová adresa (rodiče)
 • pokud budou práce zhotoveny pod vedením učitele nebo školitele, uveďte adresu školy nebo instituce, kde byla práce zhotovena
 • jméno a příjmení učitele nebo školitele

Podle registračního formuláře viz. email.

8. Lhůta pro příjem prací a jejich přihlášek: 15. prosince 2019

9. Práce musí být zaslány nebo doručeny (poštou nebo osobně) na adresu:

Dobrovická muzea, o.p.s. Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice.

Obálku označte názvem soutěže „Sladký život“

10. Pokud odeslané práce projdou školní soutěží, žádáme o sdělení počtu účastníků soutěže.

11. Hodnocení zaslaných prací provede odborná komise zvolená organizátorem soutěže.

12. Komise provede vyhodnocení prací, určí umístění na 1. -3. místě, udělí čestná uznání

a vybere práce na výstavu.

13. Odborná porota bude hodnotit originalitu a netradiční zpracování tématu.

14. Ceny, diplomy a čestná uznání budou předány autorům 23. 2. 2020 na vernisáži výstavy nebo po dohodě na recepci Dobrovických muzeí do 30. 6. 2020.

15. Oceněné soutěžní práce zůstávají k dispozici organizátorům.

16. Předmětem hodnocení nebudou práce, které byly zhotoveny v rozporu s pravidly, práce zaslané po termínu či poničené.

17. Práce, které nebudou oceněny nebo vystaveny, bude možné si vyzvednout pouze osobně, nejpozději do 30. 6. 2020.

18. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez autorského honoráře reprodukovat a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, popularizační a propagační účely.

19. Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje pravidla soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátory pro organizační účely a pro podporu soutěže.

20. Vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků soutěže a předáváním cen se uskuteční v sále Dobrovických muzeí v neděli 23. 2. 2020 v 15 hodin.

Výstava bude přístupná již od 14 h a potrvá do 25. 4. 2020.

21. Autoři oceněných a vystavených děl budou pozváni na slavnostní předání cen a vernisáž výstavy písemně (e-mail) nebo telefonicky k 10. 2. 2020.

22. Veškeré informace týkající se soutěže sděluje:

Petra Bartošová, asistentka ředitele Dobrovická muzea, o.p.s.                                                                                                                T: +420 326 374 211, M: 725 082 467, E: pbartosova@tereos.com

Zpět na výpis
2015 © DobrovickáMuzea.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Working...