II. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MŮJ BAREVNÝ SEN

Dobrovická muzea / Akce a výstavy / II. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MŮJ BAREVNÝ SEN

II. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MŮJ BAREVNÝ SEN

18. Duben - 28. Říjen 2018

Pravidla soutěže

1. Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 5 - 15 let

2. Cílem soutěže je:

 • popularizace moderního umění (nefigurativní, abstraktní umění)
 • péče a upevňování společné kulturní tradice prostřednictvím umění
 • umělecké vzdělávání dětí a mládeže,  prezentace jejich tvorby.

3. Účastníci soutěže zhotoví 1 plošnou práci libovolnou výtvarnou technikou:

kresba, malba, koláž, grafika. Rozměry prací  - A4 (210 mm x 297 mm), A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594mm ).

4. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce.

5. Do soutěže mohou být přihlášeny výhradně práce, které dosud nezískaly ceny v jiných soutěžích a výstavách.

6. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou podle přiloženého registračního formuláře:

 • jméno a příjmení autora
 • věk
 • název práce
 • adresa, bydliště, telefonní číslo autora a jeho e-mailová adresa (rodiče)
 • pokud budou práce zhotoveny pod vedením učitele nebo školitele, uveďte adresu školy nebo instituce, kde byla práce zhotovena
 • jméno a příjmení učitele nebo školitele

7. Lhůta pro příjem prací a jejich přihlášek: 28. října 2018

8. Práce musí být zaslány na adresu nebo doručeny (poštou nebo osobně) na adresu:

Dobrovická muzea, o.p.s. Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice

9. Pokud odeslané práce projdou školní soutěží, žádáme o sdělení počtu účastníků soutěže.

10. Hodnocení zaslaných prací provede komise zvolená organizátorem soutěže.

11. Komise provede vyhodnocení prací, udělí ocenění a vybere práce na výstavu v následujících věkových kategoriích:

 • 5-6 let
 • 7-8 let
 • 9-10 let
 • 11-12 let
 • 13-15let

12. Odborná porota bude hodnotit originalitu a netradiční zpracování tématu.

13. Nejlepší výtvarná díla budou vystavena, autorům budou uděleny ceny, diplomy a čestná uznání. Vše bude zveřejněno od 9. 11. 2018 na www.dobrovickamuzea.cz

14. Oceněné soutěžní práce zůstávají k dispozici organizátorům po dobu jednoho roku, poté bude možné si je vyzvednout pouze osobně,  nejpozději  do 30. 6. 2019

15. Předmětem hodnocení nebudou práce, které byly zhotoveny v rozporu s pravidly, práce zaslané po termínu či poničené.

16. Práce, které nebudou oceněny nebo vystaveny, bude možné si vyzvednout pouze osobně do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nejpozději do 30. 1. 2019.

17. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez autorského honoráře reprodukovat a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, popularizační a propagační účely.

18. Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje pravidla soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátory pro organizační účely a pro podporu soutěže.

19. Vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků soutěže a předáváním cen, se uskuteční v sále Dobrovických muzeí v neděli 18. 11. 2018 v 15 hodin, výstava bude přístupná již od 14 h. Potrvá do 30. 12. 2018.

20. Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen a vernisáž výstavy písemně (e-mail) nebo telefonicky.

21. Veškeré informace týkající se soutěže sděluje:

Petra Bartošová, asistentka ředitele Dobrovická muzea, o.p.s.                                                                                                           T: +420 326 374 211, M: 725 082 467, E: pbartosova@tereos.com

 

Zpět na výpis
2015 © DobrovickáMuzea.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Working...